"Kalileti Eğitim Hizmeti" 0544 494 61 47    ozelakyuz47@hotmail.com

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri; bireye, kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, doğru tercihler yapma, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğini planlama becerilerini kazandırır. Günümüzde eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisi olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ; bireysel, eğitsel, sosyal ve mesleki anlamda öğrenci ve veliye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetleridir

Bu amaçlar doğrultusunda Özel Doğan Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin etkin bir birimi olan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi” çalışmalarını demokratik ve insancıl bir anlayışla,gizlilik,süreklilik,bireyin özerkliği ve değerliliği ilkelerini gözeterek hizmet vermeye devam etmektedir.

    • Öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
    • Ailelere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti