"Kalileti Eğitim Hizmeti" 0544 494 61 47    ozelakyuz47@hotmail.com
    • Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin çağdaş toplum ve eğitimin elverdiği en iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayabilmek,
    • Ailelerin ve eğitimcilerin, eğitimle ilgili farklı konular hakkında bilgi sahibi olmasını, eğitim ve araştırmanın özendirilmesini sağlayabilmek
    • Erken tanı ve gelişim izleme yöntemlerinin önemini vurgulamak ve kişileri bu konuda eğitebilmek,
    • Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin, kaliteli yaşam ve eğitimlerini sağlamak için devlet desteğinin genişletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapabilmek,
    • Bilimsel, çağdaş, ilkeli hizmetler sunan, alanında lider ve rehber bir kurum olabilmek.