"Kalileti Eğitim Hizmeti" 0544 494 61 47    ozelakyuz47@hotmail.com

İŞİTME KAYBI NEDİR?

İşitme kaybı, sesleri duymanın ve anlamanın kısmen veya tamamen bozulmasıdır. İşitme kaybının nedeni genetik, çevresel, yapısal veya patolojik (bir hastalık sonucu) olabilir. İşitme kaybı çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar farklılık gösterebilir. Günlük yaşamdan örnek verirsek fısıltı ile konuşma 20-25 dB, normal şiddette konuşma 55-60 dB, yüksek sesle konuşma 70-75 dB, trafik gürültüsü 90-95 dB, jet motor gürültüsü 120-140 dB düzeyindedir. İnsan kulağı, 20-20.000 Hertz frekans aralığında ve 0-120 dB şiddet düzeylerindeki sesi algılayabilecek yetenektedir.

İŞİTME KAYBININ DERECESİ(dBHL)

  • 10-15 Normal işitme
  • 16-25 Çok hafif derecede işitme kaybı
  • 26-40 Hafif derecede işitme kaybı
  • 41-55 Orta derecede işitme kaybı
  • 56-70 Orta ileri derecede işitme kaybı
  • 71-90 İleri derecede işitme kaybı
  • 91 dB ve üstü Çok ileri derecede işitme kaybı

İŞİTME ENGELİNİN BELİRTİLERİ

  • -Sık sık kulak ağrısı
  • -Kulak akıntısı
  • -Sık sık kulak çınlaması, baş ve kulak uğultularından şikayet
  • -Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) denge bozukluğu
  • -Süreğen soğuk algınlığı
  • -Kulak kaşıma
  • -Sürekli olarak fısıltı şeklinde ya da bağırarak konuşma
  • -Benzer sesli sözcüklerin karıştırılması (baş – boş gibi)

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERDE EĞİTİM

• Kurumumuzda İşitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamsız-anlamlı sesler çıkarma, sözcük dağarcığını geliştirme, cümle kurma, artikülasyon çalışması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

• İşitme engelli çocukların eğitiminde eğitimin verildiği ortamın gerekli şekilde düzenlenmesi çocuğun eğitimden ne derecede yarar sağlayacağını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle de kurumumuzda işitme engelli çocuklara; yalıtımın sağlandığı, uygun araç ve gereçlerin bulunduğu, velilerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş kamera sistemlerinin bulunduğu bireysel ve grup odalarında eğitim verilmektedir.